LNA rinkimai 2016

2016-11-15

LNA rinkimai 2016

Šiemet vyks LNA Prezidento, Valdybos bei Revizijos komisijos rinkimai.

Kviečiame susipažinti su LNA narių nominuotais kandidatais į renkamus postus:

 

Kandidatas į LNA prezidento postą:

Osvaldas Rukšėnas Prof., dr. (HP), VU

 

Kandidatai į LNA Valdybą:

Aidas Alaburda Prof., dr., VU

Aleksandr Bulatov Prof., dr.,LSMU

 

Nijolė Goštautaitė-Midttun.

VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva

Ramunė Grikšienė Doc., dr., VU
Inga Griškova-Bulanova Doc., dr., VU
Vilma Kisnierienė Doc., dr., VU
Gytis Svirskis Vyresn. m. d., dr., LSMU
Saulius Šatkauskas Prof., dr., VDU
Sigita Venclovė Doktorantė, VU

Jokūbas Žiburkus dr.,

Hiustono universitetas (JAV)

 

Kandidatai į LNA Revizijos komisiją:

Arūnas Bielevičius dr., LSMU

Kastytis Dapšys dr.,

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

Aleksandras Pleskačiauskas dr., VU

 

LNA įstatuose numatyta elektroninio balsavimo galimybė. Pritarus Valdybai, šiemet už kandidatus bus balsuojama elektroniniu būdu. Balsavimo rezultatai bus paskelbti visuotinio LNA susirinkimo metu (gruodžio mėn. 9 d.). Planuojamas balsavimo laikas lapkričio 28 d.– gruodžio 5 d. Balsavimo instrukcijos bus kiekvienam LNA nariui individualiai atsiųstos elektroniniu paštu.