LNA rinkimai 2020 įvyko

2020-11-25

LNA nariai virtualiu balsavimu išrinko LNA valdybą ir revizijos komisiją. Su išrinktų narių sąrašu galite susipažinti čia