Pradedamas įgyvendinti projektas „Nuo būsenos priklausomas informacijos apdorojimas: elektrinio neurovaizdavimo įdiegimas Lietuvoje“

2016-01-11

Vilniaus universitete pradedamas įgyvendinti projektas, kurio siekis skatinti neinvazinio smegenų veiklos tyrimo metodo – elektroencefalografijos - naudojimą atliekant mokslinius bei klinikinius tyrimus Lietuvos mokslo ir gydymo įstaigose.

Tobulėjant nervų sistemos funkcijų tyrimo priemonėms atsiranda vis daugiau galimybių tiesiogiai, neinvaziniu būdu tirti žmogaus smegenų veiklą. Elektroencefalograma (EEG) yra išskirtinė neurovaizdavimo metodų tarpe dėl puikios laikinės skiriamosios gebos ir metodo pigumo. Ne viena Lietuvos mokslo, mokymo ir gydymo įstaiga yra įsirengusi EEG laboratorijas ir įsigijusi geros kokybės EEG įrangą. Pradėti vykdyti moksliniai tyrimai skirtingose srityse, bet visus apjungia bendras priėjimas – vertinama  nuo tiriamojo būsenos (klinikinės smegenų būklės, budrumo/aktyvumo lygio, hormoninio fono) priklausanti smegenų veiklos išraiška – EEG signalas. Tačiau daugiakanalio EEG metodo ir turimos įrangos teikiami privalumai iki šiol yra menkai išnaudojami dėl nepakankamo žmogiškojo potencialo. Projekto pagalba siekiama kelti Lietuvos mokslo ir gydymo įstaigose dirbančių su EEG mokslininkų kvalifikaciją – stažuočių metu Vilniaus universiteto ir Respublikinės Vilniaus Psichiatrijos ligoninės mokslininkai gilinsis į elektrinio neurovaizdavimo tyrimų specifiką, įsisavins modernius EEG signalo vertinimo metodus bei užmegs ryšius su Šveicarijos mokslininkais. Lietuvoje bus organizuojami mokymai – elektroencefalogramos/su įvykiu susijusių potencialų (EEG/SĮSP) kursas, skirtas pradedantiesiems, bei topografinės EEG/SĮSP kursas, skirtas patirties turintiems mokslininkams (daugiau informacijos www.neuromokslai.lt).  Tikimasi, kad projektas padės pamatą platesniam elektrinio neurovaizdavimo tarpdisciplininiam taikymui (kaip kad biologijos, medicinos, psichologijos ir kt. srityse), o metodo teikiami praktiniai privalumai bus mokslininkų įvertinti.

Projektas „Nuo būsenos priklausomas informacijos apdorojimas: elektrinio neurovaizdavimo įdiegimas Lietuvoje“ įgyvendinamas pagal Lietuvos–Šveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, projekto sutartį Nr. CH-3-ŠMM-02/03. Projekto trukmė: 2016m. sausis-liepa. Projekto biudžetas: 61065 Eurų.