LNA conference (2012)

KETVIRTOJI MOKSLINĖ LIETUVOS NEUROMOKSLŲ ASOCIACIJOS KONFERENCIJA
2012 m. gruodžio 7 d., Vilnius

PROGRAMA. PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

09.00 – 09.30 Ataskaitinis-rinkiminis LNA narių susirinkimas (ataskaita, rinkimai ir kt. klausimai)

09.30 – 09.55 Registracija į konferenciją. Kava.

Rytinė sesija (pirmininkauja A. Bertulis)

09.55 – 10.00 O. Rukšėnas Įvadinis žodis.

10.00 – 11.00 T. Rytel Neuromarketingas: naujas vartotojų elgsenos formavimo būdas?

11.00 – 11.20 R. Praninskienė, A. Jučaitė Epilepsija sergančių vaikų miego sutrikimai ir melatonino sekrecijos bei ekskrecijos ypatumai.

11.20 – 11.40 I. Šitkauskienė, U. Kšanas, R. Kvaščevičius, S. Ročka, A. Šitkauskas Intraoperacinio veidinio nervo monitoravimo parametrų kitimai ir jų įtaka veidinio nervo pooperacinėms išeitims klausos nervo neurinomų operacijų metu.

11.40 – 12.00 G. Baranauskas, N. Svirskienė, G. Svirskis 20 Hz membranos potencialo svyravimai generuojami sinapsinių įėjimų susidūrimą detektuojančiuose neuronuose varlės regos tektume.

12.00 – 13.00 Pietų pertrauka

Popietinė sesija I (pirmininkauja A. Pleskačiauskas)

13.00 – 13.20 V. Černyšiov Pamaininis darbas, cirkadinių ritmų sutrikimas ir krūties vėžio rizika.

13.20 – 13.40 G. Kadžienė, A. Bulatov, A. Bertulis, L. Mickienė Distraktorių posūkio sukeliamos stataus kampo derinimo klaidos.

13.40 – 14.00 E. Diržius, G. Žukauskaitė, B. Vėbraitė, D. Leskauskas, A. Bulatov Müller-Lyer figūrų suvokimo ypatumai sergant šizofrenija.

14.00 – 14.20 V. Valiulis, G. Gerulskis, K. Dapšys Neuronavigacinė transkranijinės magnetinės stimuliacijos sistema ir jos taikymo neurofiziologiniuose tyrimuose galimybės.

14.20 – 14.40 A. Kaselis, R. Treinys, R. Vosyliūtė, D. Bagnard, S. Šatkauskas Kalcio kanalų vaidmuo formuojantis semaforino 3A sukeltiems sensorinių neuronų augimo kūgelių kolapsams.

14.40 – 15.00 R. Morkūnienė, P. Čižas, S. Jankevičiūtė, R. Budvytytė, G. Valinčius, V. Borutaitė Maži ir dideli beta amiloido oligomerai sukelia neuronų žūtį skirtingais mechanizmais.

15.00 – 15.20 Kavos pertrauka

Popietinė sesija II (pirmininkauja R. Buišas)

15.20 – 15.35 A.G. Pauža, K. Rysevaitė, O. Rukšėnas, D.H. Pauža Širdies skilvelių nerviniai mazgai ir jų galima funkcija.

15.35 – 15.50 S. Činčiūtė, A. Daktariūnas Smegenų aktyvumo tyrimas optinės spektroskopijos būdu.

15.50 – 16.05 I. Lapeikaitė, V. Kisnierienė, V. Sakalauskas Glutamato receptoriai augaluose: tipai, paplitimas ir signalinė funkcija.

16.05 – 16.20 R. Grigonis, A. Alaburda Veikimo potencialų slenksčio depoliarizacija motoneuronuose funkcinio stuburo smegenų neuronų tinklo aktyvumo metu.

16.20 – 16.35 D. Kurmanavičiūtė, R. Grigonis, R. Buišas, A. Alaburda Veikimo potencialų depoliarizacijos greičių kitimas vykstant adaptacijai motoneuronuose.

16.35 – 16.55 A. Saudargienė, J. Hellgren-Kotaleski, M.-L. Linne Neuroinformatics for advancement of neural science.