Anatomijos institutas, LSMU

Anatomijos institutas, LSMU

A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas LT-44307, Lietuva


Adresas:

A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas LT-44307, Lietuva


Interneto svetainė:

http://lsmuni.lt/lt/struktura/medicinos-akademija/medicinos-fakultetas/anatomijos-institutas/


Vadovas:

Prof. Dainius H. Pauža


Kontaktai:

Tel.: (+370 37) 327 313
dainius.pauza@lsmuni.lt


Žmogaus ir eksperimentinių gyvūnų širdies nervų sistemos morfologiniai, histocheminiai ir elektronomikroskopiniai tyrimai

Mokslininkų grupė tyrinėja žmogaus ir eksperimentinių gyvūnų (šuns, žiurkės, jūrų kiaulytės, kiaulės, avies, triušio ir kt.) širdies vidusieninio nervinio rezginio (ŠNR) ir nervinių mazgų pasiskirstymą, struktūrinės ir ultrastruktūrinės organizacijos ypatybes bei neurochemines charakteristikas. ŠNR topografiniai tyrimai atliekami stereomikroskopiniu būdu studijuojant visos (totalios) širdies preparatus. Širdies vidusieninio nervinio rezginio simpatinės, parasimpatinės ir juntamosios nervinės struktūros yra analizuojamos, panaudojant cholino acetiltransferazės, tirozino hidroksilazės, skausmo substancijos, su kalcitonino genu susijusio peptido ir kitų neuropeptidų imunohistochemines reakcijas,  viduląstelinį neuronų dažymą, fluorescensinę, konfokalinę ir transmisinę elektroninę mikroskopijas. Kokybinis bei kiekybinis nervinių struktūrų vertinimas atliekamas AxioVision (Zeiss, Vokietija), ZEN 2010 (Zeiss, Vokietija) bei TIA (FEI, Niderlandai) programinės įrangos pagalba. Anatomijos instituto laboratorijos yra aprūpintos šiuolaikine technologine įranga: stereoskopiniais mikroskopas Stemi 2000 (Zeiss, Vokietija); šviesiniais mikroskopais Axio Imager Z1, M1 ir M2 (Zeiss, Vokietija), konfokaliniu AxioObserver mikroskopu LSM 700 su (Zeiss, Vokietija), transmisiniu elektroniniu mikroskopu Tecnai Spirit BioTWIN (Fei, Niderlandai) ir kitais prietaisais.

Raktiniai žodžiai: autonominė nervų sistema, nervai, ganglijai, neuronai, širdis, širdies nervų sistema, laboratoriniai gyvūnai, žmogus, morfologija

Kontaktai: prof. Dainius H. Pauža, tel.: +370 37 327313; el.paštas: dainius.pauza@lsmuni.lt