VII-oji mokslinė LNA konferencija (2015)

 

Septintoji Lietuvos neuromokslų asociacijos konferencija

2015 m. lapkričio mėn. 27 d.

 

Programa ir santraukos