III-oji mokslinė LNA konferencija (2011)

TREČIOJI MOKSLINĖ LIETUVOS NEUROMOKSLŲ ASOCIACIJOS
KONFERENCIJA

2011 m. gruodžio 2 d., Vilnius

PROGRAMA. PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA.

09.00 – 09.30 Ataskaitinis LNA narių susirinkimas (finansinė ataskaita ir kt. klausimai)

09.30 – 09.55 Registracija į konferenciją. Kava.

Rytinė sesija (pirmininkauja A. Bulatov)

09.55 – 10.00 O. Rukšėnas Įvadinis žodis.

10.00 – 11.00 A. Navickas Savižudybinis elgesys: paplitimas, priežastys, prevencija.

11.00 – 11.20 J. Kuzmickienė, G. Kaubrys, V. Budrys Sergančiųjų Alzheimerio liga kognityvinių funkcijų ir jų dinamikos tyrimas.

11.20 – 11.40 V. Valiulis, G. Gerulskis, K. Dapšys, A. Šiurkutė, V. Mačiulis Transkranijinės magnetinės stimuliacijos įtaka EEG galios spektrui gydant depresiją.

11.40 – 12.00 E. Grigonytė, V. Marozas Epilepsijos priepuolio pradžios aptikimas ir prognozė remiantis EEG signalų tarpusavio sąsajomis. Įmanoma?

12.00 – 13.00 Pietų pertrauka

Popietinė sesija I (pirmininkauja A. Alaburda)

13.00 – 13.20 H. Vaitkevičius, V. Viliūnas, A. Švegžda, R. Stanikūnas, R. Bliumas Monokulinių objekto atvaizdų ryškumų skirtumo įtaka jo suvokiamai padėčiai erdvėje.

13.20 – 13.40 A. Gutauskas, A. Bulatov Papildomi distraktoriai Oppel-Kundt iliuzijoje.

13.40 – 14.00 G. Kadžienė, L. Mickienė, A. Bulatov, N. Bulatova Pavienio distraktoriaus sukelti stimulo padėties pokyčiai.

14.00 – 14.20 I. Griškova-Bulanova, J. Paškevič Budrumo lygio moduliacija naudojant farmakologiškai inertišką medžiagą kartu su „raminančia“ ir „žadinančia“ instrukcija: psichofiziologinis tyrimas.

14.20 – 14.40 R. Šiugždaitė, A. Saudargienė, A. S. Viola, A. Juškienė, A. Grecucci The effects of stress on perceptual-motor performance: driving experience.

14.40 – 15.00 Kavos pertrauka.

Popietinė sesija II (pirmininkauja G. Svirskis)

15.00 – 15.20 K. Ryševaitė, I. Saburkina, M. Jokubauskas, N. Paužienė, D.H. Pauža Pelės širdies atrioventrikulinio bei sinusinio mazgo ultrastruktūra bei imunohistocheminė analizė.

15.20 – 15.40 A. Baginskas, V. Kuraitė, A. Kuras Varlės individualaus optinio perdavimo fazinė potenciacija.

15.40 – 16.00 G. Kalesnykas, E. Oglesby, F.E. Cone, M. Steinhart, M.E. Pease, H.A. Quigley Tinklainės ganglinių ląstelių morfologiniai pakitimai eksperimentinės glaukomos ir optinio nervo mechaninio pažeidimo atvejais.

16.00 – 16.20 S. Ragauskas, A-M. Haapaniemi, S. Rönkkö, L. Podracka, J. Puranen, J. Puoliväli, J.M. Yrjänheikki, G. Kalesnykas Mutavęs Huntingtono baltymas nesukelia tinklainės ganglinių ląstelių ir astrocitų žūties.

16.20 – 16.40 A. Saudargienė, R. Jackevičius, S. Cobb, B. P. Graham Memory formation in a model of the hippocampal CA1 microcircuit: a multiscale modelling approach.

16.40-17.00 M. Žakevičius, O. Rukšėnas, R. Grikšienė Miego mikrostruktūra ir jos ryšys su subjektyviu miego kokybės jausmu.