Stipendija

Artimiausias paraiškų priėmimo terminas: 2024 metų balandžio 1 d.; Sekantys: liepos 1 d. ir spalio 1 d.

Lietuvos neuromokslų asociacijos stipendijos (toliau – stipendijos) skyrimo nuostatai:

 1. Prašymai stipendijai gauti priimami tik iš LNA narių.Stipendija gali būti skiriama tik nariams, įstojusiems į LNA ne vėliau kaip prieš 24 mėn. iki stipendijos svarstymo dienos ir sumokėjusių ne mažiau nei du metinius LNA narystės mokesčius.
 2. Prašymai pateikiami užpildant specialią Prašymo formą (Priedas 1).
 3. Kartu su prašymu pateikiamos dvi rekomendacijos (Priedas 2). Bent viena rekomendacija turi būti iš LNA nario.
 4. Stipendijų skyrimo klausimus svarsto LNA valdyba keturis kartus per metus – kiekvieno ketvirčio pirmą darbo dieną, (t.y. pirmą sausio, balandžio, liepos, spalio darbo dieną)
 5. Per kalendorinius metus stipendijoms skiriama 1000 € .
 6. Vienam asmeniui vienu kartu gali būti skiriama iki 500 € .
 7. LNA stipendiją gavęs asmuo kitą kartą stipendijos gali prašyti tik po 2 metų.
 8. Stipendija skiriama padengti išlaidas, susijusias su dalyvavimu konferencijose (tik jei daromas žodinis ar stendinis pranešimas), mokyklose, stažuotėse, kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
 9. Jei, dėl pasikeitusios situacijos, stipendijai paskirta suma pagal teiktą prašymą nebebus naudojama (renginys atšauktas, gautas kitas finansavimas, nėra galimybės išvykti ar pan.), stipendiją gavęs asmuo privalo kuo skubiau informuoti LNA prezidentą, pateikdamas laisvos formos prašymą atšaukti paskirtą stipendiją ir gražinti gautą pinigų sumą į LNA sąskaitą, jei jie buvo pervesti. Norint gauti finansavimą kitai išvykai, teikiamas naujas prašymas bendra tvarka.
 10. Gavęs stipendiją asmuo per 60 dienų po pinigų panaudojimo arba stažuotės/konferencijos/mokyklos pabaigos turi parašyti ataskaitą ir bent vieną faktinį įrodymą apie dalyvavimą numatytame renginyje, stažuotėje ar panašiai (pvz. renginio programos kopiją, kvietimą, sertifikatą, stažuotės vadovo atsiliepimą.)(Priedas 3).
 11. Pirmenybė teikiama disertacijas rengiantiems tyrėjams. Esant panašiems prašymams, pirmenybė gali būti teikiama atsižvelgiant į renginio lygį, taip pat į indėlį vykdant LNA veiklą.
 12. Ataskaitos nepristatymas nustatytu laiku automatiškai atima teisę pakartotiniam pareiškimų pateikimui stipendijai.
 13. LNA puslapyje skelbiamas paskirtų stipendijų sąrašas nurodant gavusį asmenį, sumą, išvykos tikslą ir trumpą informaciją apie tai kas nuveikta (pristatytas pranešimas, išmoktas metodas ar panašiai).

Priedas 1 Paraiška stipendijai
Priedas 2 Rekomendacija
Priedas 3 Ataskaita už stipendiją

 

 

NENS (Network of European Neuroscience Schools) skiriamos stipendijos:

NENS siūlo magistrantams ir doktorantams dalyvauti 1-3 mėnesių trukmės NENS mokyklose ar programose skirtingose Europos šalyse, kurių tikslas – metodikos išmokimas. Išsamesnė informacija internetiniame puslapyje adresu https://www.fens.org/Training/NENS/