Stipendija

Artimiausias paraiškų priėmimo terminas: 2019 metų balandžio 1d.

Lietuvos neuromokslų asociacijos stipendijos (toliau - stipendijos) skyrimo nuostatai:

 1. Prašymai stipendijai gauti priimami tik iš LNA narių.
 2. Prašymai pateikiami užpildant specialią Prašymo formą (Priedas 1).
 3. Kartu su prašymu pateikiamos dvi rekomendacijos (Priedas 2).
 4. Stipendijų skyrimo klausimus svarsto LNA valdyba keturis kartus per metus – kiekvieno ketvirčio pirmą darbo dieną, (t.y. pirmą sausio, balandžio, liepos, spalio darbo dieną)
 5. Per kalendorinius metus stipendijoms skiriama 870 € (3000 Lt.)
 6. Vienam asmeniui vienu kartu gali būti skiriama iki 435 € (1500 Lt).
 7. LNA stipendiją gavęs asmuo kitą kartą stipendijos gali prašyti tik po 2 metų.
 8. Stipendija skiriama padengti išlaidas, susijusias su dalyvavimu konferencijose (tik jei daromas žodinis ar stendinis pranešimas), mokyklose, stažuotėse, kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
 9. Gavęs stipendiją asmuo per 60 dienų po pinigų panaudojimo arba stažuotės/konferencijos/mokyklos pabaigos turi parašyti ataskaitą (Priedas 3).
 10. Pirmenybė teikiama disertacijas rengiantiems tyrėjams.
 11. Ataskaitos nepristatymas nustatytu laiku automatiškai atima teisę pakartotiniam pareiškimų pateikimui stipendijai.

Priedas 1 Paraiška stipendijai
Priedas 2 Rekomendacija
Priedas 3 Ataskaita už stipendiją

 

 

NENS (Network of European Neuroscience Schools) skiriamos stipendijos:

NENS siūlo magistrantams ir doktorantams dalyvauti 1-3 mėnesių trukmės NENS mokyklose ar programose skirtingose Europos šalyse, kurių tikslas - metodikos išmokimas. samesnė informacija internetiniame puslapyje adresu https://www.fens.org/Training/NENS/